Apakah APDL Dan Mengapa Ia Penting?

  • 7 months ago
  • 1

Advertising Permit & Developer’s License atau dalam Bahasa Melayunya adalah Permit Iklan & Lesen Pemaju.

APAKAH APDL ?

 APDL adalah kelulusan yang diberikan oleh Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan (KPKT) untuk memberi kebenaran untuk mengiklankan dan menjual harta tanah.

 APDL adalah kelulusan yang diberikan kepada pemaju untuk penjualan dan lesen pembangunan perumahan, seperti yang ditetapkan dalam Akta Pembangunan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1966 (Akta 118) . Itu menjadikannya bahagian penting dalam proses pembangunan harta tanah.

 

APDL

ADAKAH APDL INI PENTING ?

Ya APDL adalah sangat penting bagi memastikan pemaju mematuhi peraturan dan menjaga kepentingan pembeli.

 APDL adalah diwajibkan kepada Pemaju yang membina lebih empat rumah dan mesti mendapat kelulusan KPKT.

 Bagi membendung penipuan dalam penjualanHartanah oleh pihak yang tidak bertanggungJawab.

 Dari perspektif pengguna, pengawasan dan pemantauan APDL bermaksud mereka dilindungi daripada pemaju cerdik yang menjual harta tanah yang teduh, memberikan penghalang terhadap penipuan dan maklumat yang mengelirukan (berfikir: pemasaran palsu) dalam industri harta tanah .

 Dengan adanya APDL pihak kerajaan dapat mengesan dan memantau serta pengawasan terhadap pemaju bagi memastika setiap aspek pembinaan , penjual dijalan dengan mengikut undang-undang dan mematuhi peraturan-peraturan yang di gariskan.

.

Join The Discussion

Compare listings

Compare