APAKAH PERBEZAAN ANTARA MEMORANDUM OF TRANSFER( MOT ) DENGAN DEED OF ASSIGNMENT (DOA)

  • 2 years ago
  • 0

MEMORANDUM OF TRANSFER ( MOT) 

  • Dikenali sebagai Borang Pindah Milik (14A) adalah borang ynag digunakan untuk mendaftar pindah milik hartanah yang telah mempunyai geran individu atau geran strata.
  • Tuan Punya haratanah adalah dikenali sebagai Pemilik berdaftar hartanah tersebut kerana namaya telah didaftarkan dalam reckod di pejabat tanah , dan di dalam hak milik geran tersebut tertakluk kepada undang-undang yang telah ditetapkan dibawah kanun Tanah Negara.

 

DEED OF ASSIGNMENT ( DOA) 

  • Surat ikatan Serah Hak pula adalah dokumen pindah milik yang digunakan untuk hartanah yang dipegang di bawah geran induk ( master title ).
  • DOA tidak perlu didaftarkan di pejabat tanah dan tidak tertakluk kepada Kanun Tanah Negara.
  • tuan punya hartanah tersebut dikenali sebagai Pemilik Benefisial 9 Beneficial owner) yang mana namanya belum boleh direcodkan dalam dokumen hak milik geran .
  • selepas geran individu atau geran strata dikeluarkan oleh pejabat tanah untuk mengantikan Geran induk, barulah pindah milik keatas nama tuan punya hartanah tersebut dengan mendaftarkan MOT tadi di pejabat tanah . setelah berdaftar barulah tuan punya hartanah tersebut dikenali sebagai pemilik berdaftar.

 

credit : Aizac Ismail (LL.B ( Hons ) Uiam)

Join The Discussion

Compare listings

Compare