PROSES PENGAMBILAN TANAH

  • 3 years ago
  • 0

PROSES PENGAMBILAN TANAH

SEBELUM PERGI KE PROSES PEGAMBILAN TANAH SAYA TERANGKAN SERBA SEDIKIT BERKENAAN :-
1) Hak Pemilikan Harta Di Malaysia
2) Hak Pegambilan Tanah
3) Apakah Hak Pihak berkepentingan

 

 

  1. Hak Pemilikan Harta Di Malaysia

proses pengambilan tanah

2) Hak Pengambilan Tanah

 

3) Apakah Hak Pihak berkepentingan

1) Pihak yang berkepentingan boleh membuat tuntutan jumlah pampasan kepada pentadbir tanah dalam masa yang telah di tetapkan.

2) Pihak berkepentingan boleh menggunakan khidmat penilai swasta dan Fi Penilai boleh di bayar balik oleh Kerajaan.

3) Orang yang berkepentingan adalah orang yang mempunyai kepentingan dalam pampasan.

 

Sumber rujukan :
1) Kanun tanah negara 1965 (akta 56 /1965)
2) Akta pengambilan tanah 1960

Join The Discussion

Compare listings

Compare