PENGECUALIAN STAMP DUTI TAHUN 2022

  • 2 years ago
  • 0

 

 

1. Duti Setem bagi transaksi hartanah
——————————————————————-
Duti ini dikenakan bagi setiap pindahmilik Hartanah adalah sebagaimana berikut:

RM100,000 pertama : 1%
RM100,001 – RM500,000 : 2%
RM500,001 – RM1.0 juta : 3%
Melebihi RM1.0 juta : 4%

Contoh: Jika harga rumah dibeli pada harga RM500,000…duti dikira:

RM100,000 X 1% = RM 1,000
RM400,000 X 2% = RM 8,000
JUMLAH = RM 9,000
.
.
2. Duti Setem bagi dokumen Pinjaman
—————————————————————
Duti ini dikenakan sebanyak 0.5%
Daripada jumlah pinjaman tersebut
Ambil contoh yang sama di atas
Harga: RM500,000 namun pinjaman yang diluluskan oleh bank
Adalah 90% bersamaan RM450,000

RM450,000 X 0.5% = RM2,250
.
.
Pengecualian Duti Setem yang di umumkan oleh Perdana Menteri.
—————————————————–
——————————————-

1- Pengecualian yang diumumkan:
Harga RM500,000 ke bawah – 100%
Harga RM1.0 juta ke bawah – 50%

2-Tempoh Perlaksanaan: 1 Jun 2022 – 31 Disember 2023

Harga RM500,000 sehingga 31 Disember 2025

Penjimatan melalu skim ini adalah RM 11,250.00

 

Join The Discussion

Compare listings

Compare