SENARAI BADAN BERKANUN YANG LAYAK MEMOHON PINJAMAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA)

  • 4 months ago
  • 1

BIL

NAMA AGENSI

01 AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)
02 AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM)
03 AKADEMI SENI BUDAYA & WARISAN KEBUDAYAAN (ASWARA)
04 BALAI SENI LUKIS NEGARA (BSLN)
05 DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)
06 HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HUKM)
07 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (HUSM)
08 INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA (IAM)
09 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)
10 INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA (IKIM)
11 INSTITUT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA NEGARA (IKKPN)
12 INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN & PERUNDANGAN (ILKAP)
13 INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP)
14 INSTITUT PENYELIDIKAN & KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)
15 INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS)
16 INSTITUT SUKAN NEGARA (ISN)
17 JEMAAH PEMASARAN LADA HITAM (JPLH)
18 KEMAS – LANTIKAN SPA SAHAJA
19 KOLEJ-KOLEJ KOMUNITI
20 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA (KUIM)
21 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SULTAN ZAINAL ABIDIN (KUISZA)
22 KOLEJ UNIVERSITI SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA (KUSTEM)
23 KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA (KUTKM)
24 KOLEJ-KOLEJ VOKASIONAL
25 KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN (KWAP) – (JUM. KELAYAKAN MENGIKUT PEKELILING KWAP)
26 KUMPULAN WANG BIASISWA PENGAJIAN TINGGI RAJA-RAJA & YG DIPERTUA (KWBPTRR)
27 KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU-GURU (KWSG)
28 LEMBAGA AIR PERAK
29 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)
30 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM)
31 LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU
32 LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)
33 LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)
34 LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)
35 LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)
36 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)
37 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)
38 LEMBAGA KEMAJUAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGERI PAHANG (LKPP)
39 LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA)
40 LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)
41 LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)
42 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)
43 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)
44 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)
45 LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM)
46 LEMBAGA MAKTAB MAHMUD (LMM)
47 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)
48 LEMBAGA MUZIUM NEGERI PULAU PINANG
49 LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ)
50 LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (TANJUNG PELEPAS) (LPJTP)
51 LEMBAGA PELABUHAN KEMAMAN (LPKmn)
52 LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN (LPKtn)
53 LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (LPKP)
54 LEMBAGA PELESENAN TENAGA ATOM (AELB)
55 LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)
56 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)
57 LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)
58 LEMBAGA PENDUDUK & PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)
59 LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)
60 LEMBAGA PENYELIDIKAN & KEMAJUAN PERINDUSTRIAN TIMAH (LPKPT)
61 LEMBAGA PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM / MFRDB)
62 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
63 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
64 LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)
65 LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)
66 MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN
67 MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT MELAYU TERENGGANU (MAIDAM)
68 MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERIWILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)
69 MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
70 MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG
71 MAJLIS LATIHAN VOKASIONAL KEBANGSAAN
72 MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)
73 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MPM)
74 MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
75 MAJLIS SUKAN NEGARA (MSN)
76 MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM)
77 PEJABAT DAERAH DAN TANAH: DAERAH TIMUR LAUT, DAERAH BARAT DAYA, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN
78 PEJABAT KETUA MENTERI PULAU PINANG
79 PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
80 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
81 PEJABAT TYT YANG-DI PERTUA NEGERI PULAU PINANG
82 PENGURUSAN AIR PAHANG (PAIP) (SKIM A)
83 PERBADANAN ADAT MELAYU & WARISAN NEGERI SELANGOR (PADAT)
84 PERBADANAN ASET KERETAPI (PAK)
85 PERBADANAN BUKIT BENDERA
86 PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA (PERHEBAT)
87 PERBADANAN KEMAJUAN FILEM MALAYSIA (FINAS)
88 PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN
89 PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA (PKKM)
90 PERBADANAN LABUAN (LPL)
91 PERBADANAN MUZIUM KELANTAN
92 PERBADANAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (SME CORP)
93 PERBADANAN PEMBANGUNAN NEGERI PULAU PINANG
94 PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)
95 PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL (PSP)
96 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KELANTAN
97 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM MELAKA (PERPUSTAM)
98 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PULAU PINANG (PPAPP)
99 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR (PPAS)
100 PERBADANAN PERWIRA HARTA MALAYSIA (PPHM)
101 PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (MPC)
102 PERBADANAN PUTRAJAYA
103 PERBADANAN STADIUM KELANTAN
104 PERBADANAN STADIUM MERDEKA (PSM)
105 PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK)
106 PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NEGARA (PTPTN)
107 PERKHIDMATAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
108 PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA (PNM)
109 PERTUBUHAN BERITA NASIONAL (BERNAMA)
110 PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA)
111 PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN
112 PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)
113 PUSAT LATIHAN PENGAJAR KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
114 PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC)
115 PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)
116 SEMUA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KECUALI NEGERI JOHOR, SELANGOR, SABAH & SARAWAK
117 SURUHANJAYA HAK ASASI MALAYSIA (SUHAKAM)
118 SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)
119 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)
120 SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG (SPPP)
121 SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG TELUK EWA (SPPP- TELUK EWA)
122 SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
123 SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY MALAYSIA (SEDA)
124 TOURISM MALAYSIA
125 UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA (UDM)
126 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
127 UNIVERSITI MALAYA (UM)
128 UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)
129 UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
130 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)
131 UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)
132 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)
133 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
134 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
135 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)
136 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
137 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)
138 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
139 UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
140 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
141 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)
142 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
143 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
144 YAYASAN ISLAM NEGERI NEGERI SEMBILAN
145 YAYASAN ISLAM NEGERI KELANTAN
146 YAYASAN ISLAM NEGERI MELAKA
147 YAYASAN NEGERI NEGERI SEMBILAN
148 YAYASAN NEGERI PAHANG
149 YAYASAN NEGERI KELANTAN DARUL NAIM (YAKIN)
150 YAYASAN NEGERI MELAKA
151 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANG
152 PERBADANAN KEMAJUAN BUKIT FRAZER
153 MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG
154 PERBADANAN PERPUSTAKAAN NEGERI PAHANG
155 LEMBAGA MUZIUM NEGERI PAHANG
156 LEMBAGA PEMBANGUNAN TIOMAN
157 PERBADANAN STADIUM DARUL MAKMUR
158 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS)
159 PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR (PKPS)
160 JABATAN KEWANGAN NEGERI
161 JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG
162 JABATAN KEHAKIMAN NEGERI PULAU PINANG
163 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA
164 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
165 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
166 JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG
167 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG
168 JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG
169 JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG
170 JABATAN PERKHIDMATAN VITERINAR NEGERI PULAU PINANG
171 JABATAN BOTANI NEGERI PULAU PINANG
172 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA (PKNM)
173 PERBADANAN KEMAJUAN TANAH ADAT MELAKA (PERTAM)
174 PERBADANAN MUZIUM MELAKA (PERZIM)
175 MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
176 PERBADANAN STADIUM MELAKA
177 PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU MELAKA
178 LEMBAGA PERUMAHAN MELAKA
179 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI TERENGGANU
180 LEMBAGA MUZIUM NEGERI TERENGGAN
181 YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA TERENGGANU
182 MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN
183 LEMBAGA MUZIUM NEGERI SEMBILAN
184 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI SEMBILAN
185 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
186 PUSAT ZAKAT NEGERI, NEGERI SEMBILAN
187 SEMUA PIHAK BERKUASAN TEMPATAN (PBT)
188 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PERAK
189 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERAK
190 LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA (MySihat)
191 PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN (PBPP)
192 LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (LPB)
193 MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN
194 MAJLIS SUKAN NEGERI SELANGOR
195 PERBADANAN PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU
196 PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP)

rujukan:-

http://www.lppsa.gov.my/

Join The Discussion

Compare listings

Compare